آخرین اخبار :
#قوانین برداشت mihanclick

ردیفنام كاربريمبلغ ( تومان )
1masii10000
279169665858000
3mohammad7210000
4behshadvzr3000
5m_sh13000
6mehrdadsarani3000
7mohsen663000
آگهی سرادرامد رایگان کلیکی با عودت کمیسیونبهترین سایتبهترین سایت خارجی
 • درآمدی تا 100 تومان برای هر عضویت
 • درآمدی تا 67 تومان برای هر کلیک
 • درآمدی تا 23.5 تومان برای هر کلیک زیرمج.
 • جزئیات و اطلاعات دقیق
 • ارتقاء عضویت دلخواه
 • درآمدزایی مختلف
 • پرداخت سریع و آنلاین
 • و...


 • روشها و امکانات متعدد تبلیغات
 • سیستم غیر قابل نفوذ و هوشمند ضد تقلب
 • اطلاعات و آمار دقیق آگهی
 • انتخاب ساعت دلخواه نمایش تبلیغات
 • تبلیغ با هر مبلغی
 • و...

تبلیغات هزینه نیست؛ سرمایه گذاریست!تعرفه ها در عضویت های مختلف
ارزش هر کلیک33 تومان40 تومان52 تومان67 تومان
ارزش هر کلیک زیرمجموعه اجاره10.6 تومان18.5 تومان22.3 تومان23.5 تومان
ارزش هر کلیک زیرمجموعه مستقیم1.3 تومان2.4 تومان4 تومان6 تومان
حداکثر زیرمجموعه مستقیم10080010002000
حداکثر زیرمجموعه اجاره ای5001500850016000
وقفه زمان اجاره4532
وقفه زمان برداشت991010
قیمت زیرمجموعه مستقیم4000 تومان4000 تومان4000 تومان4000 تومان
قیمت زیرمجموعه اجاره ای520 تومان700 تومان1000 تومان1000 تومان
قیمت تعویض زیرمجموعه83 تومان78 تومان75 تومان70 تومان
سقف ارسال پیام خصوصی روزانه1070200300
قیمت ( یک ماه )رایگان130000  تومان300000  تومان500000  تومان